10 januari 2018 | Narratieve Gezondheidscommunicatie | Prof. José Sanders & Dr. Kobie van Krieken

In deze meetup vertelt José Sanders over het concept van Narratieve Gezondheidscommunicatie en hoe het werken met narratieven in voorlichting, preventie en in de context van zingeving betekenisvol vorm gegeven kan worden. Kobie van Krieken neemt de deelnemers mee hoe verhalen geanalyseerd kunnen worden en de betekenis ervan te doorgronden vanuit een taalkundig perspectief.

Narratieve communicatie staat sterk in de belangstelling, nu informatie door de opkomst van nieuwe media steeds breder beschikbaar is en argumenten minder effect lijken te hebben. Verhalen worden meer en meer gebruikt waar argumentatie niet begrijpelijk is of niet (genoeg) overtuigingskracht heeft. Maar in de nieuwe media ‘rondzingende’ verhalen kunnen argumentatieve communicatie ook tegenwerken; want wat waar is, of wat beredeneerd kan worden, lijkt soms minder relevant dan wat werkt. En dat is wat verhalen doen: ze werken.

Hoe worden verhalen in print- en social media verteld en verspreid? Hoe kan het sterke effect van verhalen verklaard worden?  Bij welke doelgroepen en doelstellingen kunnen verhalen effectief zijn? En ook: tot op welke hoogte is de strategische inzet van verhalen verdedigbaar?

Dit zijn vragen waarmee professor José Sanders zich gaat bezighouden in haar onderzoek naar narratieven, dat zich enerzijds richt op hun talige vormen (structuur en stijl) en cognitieve representatie, en anderzijds op hun communicatieve functie in toepassingen door organisaties, zoals in de narratieve gezondheidscommunicatie.

Assistant professor Kobie van Krieken heeft onlangs een VENI, onderdeel van de Vernieuwingsimpuls van NWO, bemachtigd! Ze gaat uitpluizen hoe het mogelijk is dat het lezen van verhalen ons vermogen verbetert om gedachten van anderen in de echte wereld te lezen. Daarvoor zal Kobie een model ontwikkelen om te onderzoeken in hoeverre de taal van verhalen en identificatie met verhaalpersonages dit proces faciliteren.

Aanmelden

Aanmelden voor deze meetup gaat via onze Eventbrite pagina.