Over dit boek

Viktor Frankl (1905-1997) was professor in de neurologie en psychiatrie. Hij ontving in zijn leven 29 eredoctoraten, onder meer aan de universiteit Harvard. In vakkringen staat hij bekend als stichter van de zogenaamde derde Weense School, de logotherapie. (Logo oftewel Logos is Grieks voor ‘betekenis’.)

Daarnaast was Frankl ook overlevende van Duitse concentratiekampen, waaronder Auschwitz. In ‘De zin van het bestaan’ beschrijft hij zijn ervaringen als gevangene en ook zijn logotherapie.

Het eerste citaat beschrijft Frankls aankomst in Auschwitz. ‘Ik trachtte een van de oude gevangenen in vertrouwen te nemen. Voorzichtig schuifelde ik naar hem toe, wees op de bundel papier in mijn binnenzak en zei: ‘Kijk, dit is het manuscript van een wetenschappelijk boek. Ik weet dat u zult zeggen dat ik dankbaar mag zijn wanneer ik het leven behoud, dat ik echt niet meer mag verwachten. Maar ik kan niet anders. Ik moet dit manuscript tot iedere prijs bewaren, het bevat mijn levenswerk. Kunt u dat niet begrijpen?’ Ja, hij begon het inderdaad te begrijpen. Langzaam gleed een grijns over zijn gezicht, eerst medelijdend, vervolgens geamuseerd, honend, tartend en ten slotte bulderde hij mij 1 woord toe, als antwoord op mijn vraag, 1 woord, dat voortdurend aanwezig was in het vocabulaire van iedere kampbewoner: ‘Scheisse!’. Op dat ogenblik zag ik voor het eerst de naakte waarheid onder ogen en deed ik iets, dat het hoogtepunt vormde van de eerste fase van mijn psychologische reactie: ik zette een streep door mijn vroegere leven.

Link naar bol.com