Over dit boek

De in 1997 overleden Schön was filosoof en hoogleraar stadsplanning aan het Massachusetts Institute of Technology. Schön heeft belangrijke bijdragen geleverd aan ‘organisational learning’. Hij werkte onder meer samen met Thomas Kuhn en Chris Argyris.
In The Reflective Practitioner pleit hij voor een overbrugging van de kloof tussen praktijk en academia en voor een daarmee samenhangende herziening van praktijkcurricula in het HBO en de opleidingen op het gebied van MBA, bedrijfskunde en management en organisatie.

Van klassieke naar technische professies

Het boek begint met een stukje geschiedschrijving. In vroeger tijden kenden we de klassieke professies: die van de clerus, de advocatuur en de geneeskunde. Deze professies hadden een hoge status die in de wet verankerd was.
In de loop van de twintigste eeuw zien we de opkomst van wat Schön de technische professies noemt, zoals die van de ingenieur, de planoloog, de onderwijskundige en, niet in de laatste plaats, die van de manager.

Technisch Rationalisme

De Tweede Wereldoorlog en de lancering van de Russische Spoetnik hebben een enorme boost gegeven aan de ontwikkeling van technische professies en het daarmee samenhangende Technisch Rationalisme: de opvatting dat alle problemen van de wereld en het leven op te lossen zijn met op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde methoden.

Technisch rationalisme is de opvatting dat problemen zijn op te lossen met op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde methoden.

En hiermee komen we bij een van de kernpunten van zijn boek. Schön betoogt dat dit rationalisme wel geschikt is voor de oplossing van gestructureerde, maar niet van ongestructureerde problemen.

Link naar bol.com